Mestská polícia OZNAMUJE

Mestská polícia v Trenčianskych Tepliciach oznamuje občanom, že v súvislosti so skvalitnením komunikácie občanov s mestskou políciou bola zriadená bezplatná tiesňová linka s číslom 159

Občania môžu číslo 159 využívať nepretržite na oznámenie či nahlásenie porušovania zákonnosti v meste - krádeže, výtržníctvo, rušenie nočného kľudu, vytváranie nelegálnych skládok odpadu, podozrenia z páchania rôznych trestných činností, ale aj rôzne havarijné situácie, vyžadujúce rýchle konanie.

Volať na uvedené číslo je možné z pevných liniek, ale aj zo všetkých mobilných sietí v Trenčianskych Tepliciach a okolí.
Telefónne čísla 655 22 33, 0903 645 803  i naďalej zostávajú v platnosti.

Upozornenie
Pri volaní na č. 159, ako aj na pevnú linku 655 22 33, je potrebné, aby volajúci ponechal vyzváňací tón v telefóne cca. 30 sek., nakoľko dochádza k presmerovaniu hovoru.