Radovan Bečár

príslušník MsP

Telefón: 159, 032 655 2233, 0903 645 803

Email: msp@teplice.sk